Side 1                                                    Side 2

Hun afslutter sin uddannelse som pædagog her til sommer men har masser af erfaring i bagagen - Har bl.a. en uddannelse som køkkenleder og har arbejdet som værkstedsleder på Grenå produktionsskole. Hun skriver bachelor om kostens betydning for indlæring, adfærd og relationsdannelse.
I klubben udvides personalet med en pædagoghjælper i 15 timer om ugen. Ansat er Rikke Stenvig Sørensen. Rikke bor i Ugelbølle, er gift og har 2 børn på 3 og 9 år. Rikke er en sportspige, der selv dyrker udeliv og forskellige sportsgrene. 
Blandt lærerne kommer Trine Holm tilbage efter endt barselsorlov. Trine har bl.a. benyttet orloven til at skifte adresse fra Århus C til Skødstrup, hvor hun sammen med mand og børn har købt et helt nyt rækkehus. Trines tilbagekomst, som vi glæder os til, betyder desværre, at vi skal tage afsked med Rasmus Brøner, som har fungeret som vikar for Trine hele skoleåret.
Hanne Bloch fortsætter sin barselsorlov indtil efterårsferien og vi regner med, at nuværende barselsvikar, Mikkel Loldrup, fortsætter indtil da.
Endelig skal - som tidligere meddelt - Hans Peter Stenbæk flytte til Rønde Skole.
Vi vil gerne sige Rasmus og Hans Peter tak for samarbejdet på Thorsager Skole. Vi vil komme til at savne begge.

Dødsfald.
Vores tidligere sekretær, Anette Strand døde i Kr. Himmelfartsferien, 42 år gammel. Hun efterlader bl.a. 3 børn. Anettes død var afslutningen på ca. 3 års kamp mod kræften, som startede, mens hun var ansat på Thorsa

ger Skole. Vi vil mindes Anette bl.a. ved at flage på ½ på begravelsesdagen - torsdag den 01-06-06. Æret være Anettes minde.

Kalkmalerier
5a har sammen med deres kristendomslærer Ellen Skivild deltaget i et projekt i skole/kirke samarbejdet. Det har resulteret i nogle flotte animationer af kalkmalerier. Se billeder fra projektet på skolens hjemmeside www.thorsager-skole.dk

Overskoling
Tirsdag d. 20. juni er der overskolingsdag, hvor mellemtrinnene på alle kommunens fire skoler besøger hinanden.

3. kl. samles på Thorsager Skole
4. kl. samles på Ugelbølle Skole
5. kl. samles på Rønde Skole

Kommende 8. klasser har en skoledag på Rønde Skole med deres nye klassekammerater og lærere.

Sidste skoledag
Vi er jo i den helt specielle situation netop i år, at vi skal tage afsked med hele to årgange. Torsdag d. 22. Juni holder 6. klasserne morgenkaffe med deres egne lærere kl. 8. Derefter kaster de karameller i de andre klasser.
Fredag d. 23. Juni er der traditionen tro morgenkaffe med 7. klasse og alle skolens ansatte kl. 8.
Andre klasser møder kl. 08.45.
SFO holder åbent for tilmeldte børn.
Der er afslutning i fællesrummet i 2. modul. Kl. 11.40 holder børnene sommerferie.

Kløvervangen 6, Thorsager, 8410 Rønde   -    Tlf. 87 91 88 30 -  Fax. 86 37 96 67
mail:  thorsager-skole@roende.dk   -   www.thorsager-skole.dk